spacer

breadcrumbs

breadcrumbs
spacer

ExchangeLisence

ExchangeLisence
تاریخچه

شرکت صرافی ملت به منظور تکمیل زنجیره ارزش بانک ملت در حوزه فعالیتهای بین المللی در تاریخ 26/12/1386 با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس گردید.

موضوع فعالیت

خرید و فروش نقدی ارز، مسکوکات طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری مجاز داخلی و ارایه خدمات ارزی برون مرزی از طریق کارگزاران در چارچوب قوانین و مقررات ارزی.

چشم انداز

تبدیل شدن به بزرگترین شرکت ارایه دهنده خدمات ارزی ملی و منطقه ای

ماموریت

بهینه سازی و تسهیل خدمات ارزی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی

خط مشی ها
  • افزایش میزان رضایت مشتریان
  • فراهم آوردن زیرساخت های مورد نیاز جهت ارایه خدمات مطلوب به مشتریان
  • تلاش جهت حفظ و صیانت از منافع مشتریان
  • تلاش جهت به حداقل رساندن زمان عملیات صرافی
  • حضور مناسب در بازارهای داخلی و خارجی
  • ارتقای سودآوری و حفظ منافع سهامداران
ترکیب سهامداران

ردیف

نام شرکت

درصد سهام
1
بانک ملت
70
2
شرکت بهساز مشارکت های ملت
20
3
شرکت مدیریت سرمایه آتیه خواهان ملت
9.997
4
شرکت ساختمانی بانک ملّت
0.001
5
شرکت چاپ بانک ملّت
0.001
6
شرکت بهسازان ملّت
0.001