در این مقاله بحث می‌شود که این گناه هنوز در یونان و دیگر کشور‌های دارای نهاد‌های ضعیف در منطقه یورو اتفاق می‌افتد. اصلاحاتی که قدرت رقابتی کشور‌ها را بالا می‌برند یا وضعیت مالی دولت‌ها را بهبود می‌بخشند، درآمد کوتاه‌مدت آنها را به طور مستقیم یا در اثر ایجاد رکود، پایین می‌آورند. حل این مشکل نیاز‌مند دخالت هماهنگ کشور‌های عضو این منطقه جهت تصحیح عدم‌تراز‌های داخلی است. از جمله منافع عمده حاصل از حضور در منطقه یورو علاوه بر از بین رفتن ریسک مربوط به واحد پولی آن است که کشور‌ها می‌توانند بدهی را با قیمت‌هایی مناسب در قالب واحد پولی خود منتشر سازند و از بازاری بزرگ و انبوه برای اوراق قرضه تحت تسلط یورو بهره‌ ببرند.