مارکو پاگانو مترجم:محسن رنجبر منبع:VOX آشوبی منطقه یورو را دربرگرفته است که دامنه آن از بازار‌های بورس و اوراق بهادار گرفته تا نرخ‌های ارز، مخارج دولت‌ها و نرخ‌های مالیاتی را شامل می‌شود. مارکو پاگانو، استاد دانشگاه ناپل فدریکوی دوم و عضو محقق سی‌ای‌پی‌آر در این مقاله به توضیح اتفاقات رخ داده، ارتباط آنها با یکدیگر و راهکار‌های مورد نیاز پرداخته است. چالشی که اروپا هم‌اکنون با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند نقطه عطفی تاریخی باشد.