کلمه طلا از کجا بوجود آمد؟کلمه طلا از کجا بوجود آمد؟چرا طلا به قیراط شمرده میشود؟قیراط چیست؟هر سال چقدر طلا تازه تولید میشود؟میله طلا چقدر وزن دارد؟یک تن طلا چقدر است؟